Styrelse 2021

Ordförande/Rustmästare

Namn - Louise Falk
E-post - hoensmamma@gmail.com

Kassör

Namn - Katarina Ulfvensköld
E-post - katarina.ulfvenskold@teliacompany.com

Katarina är en av de 12 som grundade föreningen

Sekreterare

Namn - Daniel Bjurquist

E-post - daniel.bjurqvist@gmail.com

Ledamot/Truppchef

Namn - Anders Ellevad
E-post - krewer@hotmail.com
Anders är en av de 12 som grundade föreningen

Kontakta styrelsen