Styrelse 2017

Ordförande

Namn - Henrik Pettersson Falk

Kassör

Namn - Katarina Ulfvensköld

Katarina är en av de 12 som grundade föreningen

Sekreterare

Namn - Björn Ulfvensköld

E-post - bjorn@giia.nu

Björn är en av de 12 som grundade föreningen.

Ledamot

Namn - Anders Ellevad

Kontakta styrelsen